Discussion FlyCamOne ECO V2 Aerial Photography. FlyCamOne eco Full HD. p. Manual for versions with lenses. 96° (Art. No. FCHD80) and ° (Art. No. FCHDB). Please read this manual before you use. The FlyCamOne eco is a self-contained module that records The camera itself is mounted on a swivel head and attached by a ribbon cable, allowing it to be.

Author: Mezizahn Moll
Country: Turks & Caicos Islands
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 8 January 2007
Pages: 119
PDF File Size: 19.86 Mb
ePub File Size: 5.18 Mb
ISBN: 256-2-76957-447-2
Downloads: 89564
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fenrinris

U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres.

CamOne FlyCamOne eco Full HD

flyxamone Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

  DUVERNOY CONCERTINO PDF

Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien. English als bijlage per email. U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol.

FlyCamOne eco V2

Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider. Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Email deze handleiding Delen: The c amera can be c ustomized according t o your needs and wishes. This is possible by saving the AT- commands directly onto the camera. More information av ailable flyca,one. DIY for makers — Soft ware Programming.

  BEFSX41 MANUAL PDF

Stel uw vraag in het forum. Haatdragende of gewelddadige inhoud Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of flycammone dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Spelregels forum Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: De handleiding is 0,86 mb groot. Uw handleiding is per email verstuurd.

FlyCamOne eco V2

Controleer uw email Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding. Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken. Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken.

Vul dan hier uw emailadres in.